DAFTAR NAMA GURU HONOR SD

Diposting oleh Andri Ansyah on Senin, 09 Juli 2012
DAFTAR NAMA GURU HONOR SD NEGERI 2 SUKA JAYA KECAMATAN KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN


No
Nama
Tempat Tgl Lahir
NUPTK
Mulai Bertugas
Masa Kerja
Pendidikan Terakhir
Bidang Studi Yang Diajarkan
Alamat
No.Telpon
1
ERMALIA
Sukajaya, 01-02-1983
6533 7616 2300 0032
19 Juli 2005
5 Tahun
D.II PGSD
Guru Kelas
Sukajaya
085764640191
2
HERLIA WATI
Banjar Negeri,17-071977
6049 7556 5730 0053
18 Juli 2006
4 Taun
D.I
Guru Mulok (B.Inggris & B.Lampung )
Penengahan
085269838378
3
HAITOMI
Penengahan, 12-04-1985
7751 7636 6520 0002
15 Juli 2006
4 Tahun
D.II GK
PAIS
Penengahan
081279327827
4
HENDRA NOPRIAWAN
Madajaya, 03-09-1983
4235 7616 6320 0033
18 Juli 2006
3 Tahun
STM
PENJASKES
Madajaya
081541492236


Kepala SD Negeri 2 Sukajaya


SITI LAILA NURLIA,S.Pd
NIP.19610914 198010 2 001

Jika Anda Menyukai Artikel Ini Mohon Klik LIke Di Bawah Ini :

komentar: